Overzicht

Vacature: Teamleider Jeugd en Gezin

Vacature   Stichting Welzijn Stede Broec is een jonge ondernemende organisatie die in brede zin cliënten ondersteunt (senioren, volwassenen, jeugdigen en hun ouders) waardoor de zelfredzaamheid versterkt wordt. De stichting opereert in het Sociaal Domein (maatschappelijke dienstverlening, welzijn, jeugdzorg en sociaal cultureel werk).   In verband met ziektevervanging zijn wij…