Stichting Welzijn Stede Broec ontvangt bijdrage van het Oranje Fonds

Stichting Welzijn Stede Broec ontvangt bijdrage van het Oranje Fonds

Stichting Welzijn Stede Broec krijgt een bijdrage van €9.600 van het Oranje Fonds voor het bereiken en ondersteunen van kwetsbare kinderen en gezinnen in coronatijd.

Het uitgangspunt van het project is dat de jeugdhulpverleners van Stichting Welzijn Stede Broec in samenwerking met het onderwijs kwetsbare kinderen en gezinnen kunnen signaleren, bereiken en ondersteunen.  Bijvoorbeeld ondersteuning bij het invullen van vrije tijd, bieden van een dagstructuur en het hebben van een aanspreekpunt wanneer er moeilijkheden binnen het gezin zijn.

Naast het bovenstaande project, ontvangt Stichting Welzijn Stede Broec €5.000 van het Oranje Fonds om eenzaamheid te bestrijden bij chronisch zieken en ouderen in coronatijd. Stichting Welzijn Stede Broec zet zich in om gevoelens van eenzaamheid waar mogelijk te voorkomen en steun/leuncontact te creëren voor ouderen, mantelzorgers en gezinnen.

Door de coronacrisis en de genomen maatregelen om de verspreiding te vertragen, ligt eenzaamheid op de loer. Chronisch zieken en ouderen ontvangen geen visite. Veel activiteiten in buurthuizen en bij verenigingen liggen stil. Doordat activiteiten als dagbesteding niet door gaan, is de druk op mantelzorgers groter en hebben zij (nog) minder tijd voor hun eigen sociale leven. Ook neemt de druk in kwetsbare gezinnen toe. Men brengt noodgedwongen meer tijd met elkaar door en de hulpverlening komt niet meer thuis. Hierdoor kunnen gevoelens van bijvoorbeeld frustratie ontstaan. Stichting Welzijn Stede Broec levert maatschappelijk werk, respijtzorg en ondersteuning aan ouderen, mantelzorgers, jeugd, gezinnen en mensen met een beperking en/of chronische aandoening. Voor meer informatie kunt u kijken op www.welzijnstedebroec.nl.

Voelt u zich alleen, heeft u behoefte om met iemand te praten of kunt u bijvoorbeeld praktische hulp gebruiken bij de boodschappen of het uitlaten van uw hond? Heeft u ondersteuning nodig bij de opvoeding van uw kinderen? Maakt u zich zorgen over uzelf of over anderen? Een fantastisch team van medewerkers en vrijwilligers staan voor u klaar met raad en daad. U kunt  bellen met de Stichting Welzijn Stede Broec, op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer 0228 – 511528. De medewerkers van de stichting gaan met u in gesprek en zoeken samen met u naar oplossingen. De hulp van de Stichting Welzijn Stede Broec is gratis.

Burgers waarderen extra inzet

De burgers van Stede Broec zijn blij met de extra inzet van Stichting Welzijn Stede Broec in corona tijd: Het is geweldig dat u in deze tijd op deze manier laat weten dat u aan ons denkt. Bedankt daarvoor.”

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk
mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de
Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.