Rainbow

Iedereen mag zichzelf zijn. Iedereen is gelijk bij Inventas!

Inleiding

De aanleiding van dit project gaat een aantal jaren terug. Er waren in deze periode veel zelfmoorden onder jongeren in West-Friesland, dat veel in de kranten te lezen was. J.C. Inventas kreeg toen via diverse bronnen te horen dat het misschien met homoseksualiteit te maken zou kunnen hebben. Toentertijd speelde we hierop in door een uitwisseling op te zetten voor homoseksuele jongeren. Dit bleek moeilijker dan gedacht. Deze doelgroep laat zich niet snel organiseren. Jongeren zeiden veel al dat ze of niet uit de kast wilde komen of dat ze niet iets speciaals wilde doen in het teken van homoseksualiteit.
Een onderzoek van het Sociale Cultureel Planbureau (SCP) heeft in 2010 uitgewezen dat 50% van de homoseksuele jongeren hebben overwogen om zelfmoord te plegen. Van de jongeren die negatieve reacties ontvangen op hun geaardheid heeft 25% daadwerkelijk een poging gedaan. Dit is vijf keer meer dan bij heteroseksuele jongeren.
Netwerk:
De zeven West-Friese gemeenten hebben samen afgesproken om hier iets aan te doen. Een stuurgroep is in het leven geroepen om dit op te pakken. Het jongerenwerk van Inventas (Ons Stede Broec) heeft het initiatief genomen om het netwerk op te zetten en kan dat niet alleen.

Wat biedt het Rainbow Netwerk:

1. Een breed gedragen netwerk door samenwerking met de 7 West-Friese gemeenten
2. Een herkenbaar logo dat aangeeft dat de organisatie een Rainbow beleid heeft
3. Handvaten om Rainbowbeleid in eigen organisatie op te zetten
4. Een netwerk waar gebruik gemaakt kan worden van gelijkwaardige organisaties en elkaars kennis m.b.t. dit onderwerp
5. Biedt verwijzingsmogelijkheid aan en informatie:
6. Brochure met allerlei info betreft onderwerp
7. Rainbow Party’s
8. Rainbow Friends Facebook (Ontmoeting, informatie, nieuwsberichten)
9. Meeliften op merknaam Rainbow Netwerk
10. Posters om ambassadeur aan te kondigen (voorbeeld RSG Enkhuizen):

 Wat kan een school/organisatie doen?

1. Een professional in eigen organisatie aanstellen en erkennen als ambassadeur in het Netwerk
2. Advies van ambassadeur bespreekbaar maken
3. Meetbaar maken van resultaten

Wat wordt er van ambassadeur verwacht?

1. Bespreek maken en waken over Rainbow beleid in eigen organisatie
2. Is bekend, herkenbaar en goed bereikbaar voor Rainbowjongeren in organisatie
3. Activeert en betrekt doelgroep bij netwerk en/of activiteiten
4. Komt een keer per jaar op de Rainbow Netwerk bijeenkomst
5. Bepaald doelen en bespreekt ontwikkelingen en resultaten in het netwerk
6. Organiseert 1 x per jaar een duidelijk Rainbow gerelateerde activiteit vb:
7. Groesgesprek
8. Gay Straight Alliance
9. Korte Rainbow Film
10. Etc. etc.
Stop discriminatie, stimuleer acceptatie en meld je aan voor het Rainbow Netwerk:
Mail naar: Info@jcinventas.nl met naam contactpersoon, functie en organisatie.

Doel Rainbow Project:

LHBT staat voor: Lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender. Wij gebruiken hiervoor het internationale symbool en woord Rainbow.
* Het geheel aan activiteiten dient de LHBT-acceptatie onder jongeren in heel West-Friesland te vergroten.
* De Rainbow-jongeren zijn bekend met de verschillende organisaties en activiteiten die plaats vinden in West-Friesland. Door middel van het organiseren van activiteiten en het creëren van mogelijkheden voor jongeren om hier aan deel te nemen. Deze activiteiten zijn niet uitsluitend gericht op LHBT-ers.
* Door middel van veel bekendheid weten Rainbow jongeren dat zij niet de enige zijn en dat het normaal is. Jongeren met geestelijke problemen weten de instellingen en Inventas te vinden voor ondersteuning.
* Feesten organiseren voor Rainbow en hetero-jongeren samen. Zij krijgen een plek in West-Friesland om elkaar te ontmoeten en een gezellige en veilige uitgaansavond te beleven.
* Verhogen van de in de jeugdmonitor 2013/2014 genoemde positieve houding ten aanzien van homoseksualiteit.
* Verhogen van de in de jeugdmonitor genoemde eerlijke uitkomen op school voor geaardheid.

Rainbow team

Rainbow Project activiteiten
Rainbow DeBattle:

Betrekken van het Martinus College, Clusius College, Praktijkschool Stede Broec en RSG Enkhuizen bij het inventariseren van de wensen van de doelgroep.  Het project is niet meer zo bloeiend als het eerder was maar we zijn als Inventas nog steeds wel actief voor de LHBTI doelgroep.
Heb je na het lezen van bovenstaande ideeën of opmerkingen over het Rainbowproject stuur ons dan een mailtje, dm of app of bel ons.
We staan open voor nieuwe initiatieven!